Aanbod

Waar de wijsheid is, is er geen conflict tussen denken en voelen.
Jung

Psychotherapie

Traumatherapie

Coaching

Supervisie

Psychotherapeuten zien jou als mens in zijn geheel en als onderdeel van je omgeving.

$

Psychotherapeuten geven een eerste zetje en helpen individuen en/of families en/of werkcontexten zo nodig te veranderen… Daarbij proberen ze een richting te zoeken die rekening houdt met de (on)mogelijkheden, emoties, gedragingen en geschiedenissen van jou als mens en van de relaties en contexten waarin jij je bevindt.

$

Een psychotherapeut heeft geen trucendoos en geen standaardoplossingen, maar wel een kader waarin hij/zij kan werken en waarin effectieve behandelmethodieken bestaan die als leidraad kunnen dienen. Voorbeelden van kaders zijn contextuele therapie, cliëntgerichte psychotherapie, of een verzameling van alle kaders door elkaar (integratieve psychotherapie).

$

Een psychotherapeut is iemand die onbevooroordeeld en met een open geest naar de problemen en verhalen van eender wie luistert en zoekt wat voor hem of haar bruikbaar kan zijn en tot verandering kan leiden. Een psychotherapeut dient als het ware steeds opnieuw een stukje psychotherapie heruit te vinden. Ieder mens is uniek en dat maakt dat iedere psychotherapeutische behandeling opnieuw uniek moet zijn. Wetenschappelijk onderzoek bewijst dat de kwaliteit van de samenwerking tussen jou als patiënt en de therapeut meer invloed heeft op het resultaat dan de therapeutische technieken of procedures die hij of zij gebruikt.

$

De therapeutische relatie is in psychotherapie een van de belangrijkste werkbare factoren voor verandering. Het gaat om een professionele relatie met een specifieke rolverdeling en duidelijke regels en grenzen waarmee de omgang tussen de psychotherapeut en patiënt(en) bepaald wordt. De therapeut blijft eindverantwoordelijke voor het professionele karakter van de therapeutische relatie, maar therapeut en patiënt hebben een gedeelde verantwoordelijkheid over de behandeling. Psychotherapie is zorg dragen, maar niet verzorgen.

$

Omwille van het maatwerk is de opleiding van de psychotherapeut nooit af. Een psychotherapeut die jouw welzijn respectvol ter harte neemt is een psychotherapeut die blijft sleutelen aan het eigen proces door eigen therapie, supervisie, intervisie en opleiding.

Een therapeut vinden, hoe doe je dat? Wat is het verschil tussen een psycholoog en een psychotherapeut? In deze blog geven we je vier handige tips mee!

Traumatherapie

We onderscheiden binnen psychotrauma twee hoofdvormen: enkelvoudig en complex trauma.

$

Enkelvoudig trauma gaat over het meemaken van een schokkende gebeurtenis zoals een ongeval, een overval, een natuurramp…

$

Bij een complex trauma spreekt men van gebeurtenissen die zich herhaaldelijk voordoen over een langere tijd. Het richt schade aan je volledige binnenwereld en belet je om op een normale manier verder te ontwikkelen in jouw leven.

$

Traumatherapie legt de focus op het neutraliseren van de negatieve gevoelens die gepaard gaan met het trauma. Stap voor stap leer je terug functioneren. Je krijgt terug voeling met je eigen lichaam, je eigen emoties, gedachten en gedrag. Hierdoor komen ze terug meer congruent in balans en kan je je eigen emoties, gedachten en gedragingen beter herkennen en terug zelf (be)sturen. 

$

Traumatherapie gebeurt in een specifiek kader dat bestaat uit drie fases: stabiliseren, confronteren en integreren. Het is pas als er voldoende basisveiligheid is in het hier en nu, bij jezelf en tussen jou en de therapeut, dat er een confrontatie kan zijn in wat er toen en daar gebeurde. In de confrontatiefase kunnen verschillende technieken worden gebruikt zoals EMDR, lifespan integration, ReAttach, hypnose, MDMA assisted psychotherapie… De therapeut bekijkt met jou wat het best bij je past. In de integratiefase voel je dat je in het hier en nu meer in balans bent met jezelf en je omgeving. Verleden, heden en toekomst zijn een congruent verhaal.

Coach refereert naar koets, een rijtuig dat mensen van punt A naar B brengt.

$

Coaching vertrekt steeds vanuit gezondheid en is gericht op het stellen en bereiken van doelen. Vanuit de doelen maken coach en coachee steeds een coachingsplan op waarin staat wat het doel is, welke weg of methode de coach en coachee zullen bewandelen en duidelijke afspraken staan over wanneer het gestelde doel is bereikt. Het plan is duidelijk en afgelijnd.

$

Coaching is empowerend omdat de coach steeds op zoek is naar mogelijkheden die al aanwezig zijn bij de coachee. De coach wil deze gewoon zichtbaar maken en versterken via ontwikkeling en groei. De verantwoordelijkheid van het proces en de groei blijft bij de coachee. De coach gaat als een gelijkwaardige partner steeds weer bevragen en versterken. Als coachee kan je je laten coachen op werkgerelateerde vraagstukken, levensvragen, leiderschap, studie, het ontwikkelen van vaardigheden… De coaching kan zowel individueel als in groep en/of teamverband plaatsvinden.

Supervisie

Supervisie is een persoonlijk leertraject waarbij je bij een deskundige (supervisor) reflecteert op het eigen beroepsmatig handelen. Hierdoor verbetert je eigen stijl van werken.

$

Als je werkt met mensen stel je jezelf kwetsbaar op, waardoor je jezelf als mens ook altijd weer kan tegenkomen. Je persoon, je uitstraling, je presentatie roepen bij die ander iets op, en dat kan zowel iets positiefs als iets negatief zijn. Het is belangrijk de eigen sterktes en zwaktes te kennen, te weten wat je losmaakt bij de andere en zicht te krijgen op wat de andere losmaakt bij jou… Dit maakt jou als professional sterker in je functioneren binnen jouw rol. Een supervisor leert je reflecteren over jezelf, laat je ontdekken wie je werkelijk bent door je naar jezelf te laten kijken, je te laten reflecteren op je eigen functioneren en je te laten leren over en van jezelf.

$

Deze vorm van begeleiding is helpend voor mensen die in hun dagelijks werk veel met andere mensen samenwerken of leidinggeven. De doelgroep bestaat uit psychotherapeuten, zorgverleners, managers, docenten, artsen, hulpverleners, juristen… Heel wat professionals zien deze vorm van begeleiding als een soort van voedende zelfzorg en een mental healthcheck voor zichzelf.

$

Als supervisant stel je voor jezelf een leerdoel. Ter voorbereiding van iedere sessie stel je een duidelijke leervraag en reflecteer je over wat je zelf al deed aan interventies in functie van jouw unieke leervraag. Er is regelmatig een evaluatie en bijsturing van het traject. De supervisie kan zowel individueel of in groep worden gevolgd.